Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí? Kdo podává daň z nabytí u SJM či podílového spoluvlastnictví?

Od 1. listopadu 2016 připadla na základě Zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupujícímu, tedy nabyvateli nemovitosti.  ČR tak zavádí koncepci, která je používána ve většině evropských zemí. Já to nazývám „daní z luxusu“, máte na ten luxus koupit si nemovitost, tak Vás stát připraví o 4% z ceny této nemovitosti. Pozor –...

Jak vypočítat daň z nabytí nemovitých věcí?

Kolik je daň z nabytí? Daň tvoří 4 % ze základu daně. Základem daně je tzv. nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj, kterým může být např. odměna a náklady prokazatelně zaplacené znalci za vypracování posudku, který je použit pro stanovení nabývací hodnoty. Jak se vypočítá daň? Základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a vynásobí se sazbou daně ve výši...

Jak a kde podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Příslušný finanční úřad se určuje podle umístění nemovité věci, kterou jste nabyli a ze které odvádíte daň. Daňové přiznání je třeba vždy odevzdat na tiskopisu finanční správy včetně příslušných příloh, podle typu nabývací hodnoty. Formuláře pro rok 2018, včetně dalších užitečných odkazů, najdete zde. Při té nejednodušší variantě si při prvním vyplňování vyhraďte tak cca 3 – 6 hodin čistého...