Potvrzuji přijetí objednávky!

Děkuji za projevenou důvěru. Během několika hodin si Vás dovolím telefonicky kontaktovat, a to z důvodu potvrzení objednávky a případného doplnění chybějících údajů.

Pro urychlení zpracování nezapomeňte zaslat na e-mail: info@novacekreality.cz

Nascanované dokumenty:
- kupní smlouvu (nabývací titul)
- vyrozumění o provedení vkladu (obálka z katastru se zeleným pruhem)

To sice nejsou povinné přílohy daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, ale mě tyto dokumenty pomohou jednoznačně určit rozsah nabytých nemovitostí.

Přeji Vám krásný den!

Jaroslav Nováček
www.novacekreality.cz
tel.: 725 521 554