Co všechno potřebujete pro výpočet daně z nemovitostí znát?

Nejprve je nutné určit jestli se na Vás daňová povinnost vztahuje. Povinnost podávat přiznání máte, nejen při nabytí nemovitosti, ale i v případě změny stavby, typický příkladem je třeba kolaudace přístavby či garáže. Došlo ke zhodnocení stavby tudíž musíte podat přiznání, upravit vypočtenou daňovou povinnost. Bohužel tyto změny nefungují automaticky. Následně je třeba určit o jaký typ stavby,...

Jak na zaplacení daně z nemovitosti

Kam uhradit daň naleznete na portálu finanční správy. Nezapomeňte na správnou identifikaci platby, tedy předčíslím identifikovat správnou daňovou povinnost a rodným číslem či identifikačním číslem určit plátce daně. POZOR! Neznalost neomlouvá a i v případě úhrady v termínu se špatnou identifikací platby – finanční úřad následně vyměřuje pokuty. Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete „jednoduše“ vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace EPO na portálu mojedane.cz....

Jak a kdy správně uhradit daň z nemovitosti?

Loňský rok patřil z hlediska nákupu nemovitostí k těm rekordním. Kupující sice nepodávali přiznání k dani z nabytí nemovitosti a neplatili čtyřprocentní daň, ale jedna daňová povinnost spojená s nabytím nemovitosti jim přece jen zůstala. V letošním roce mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí a včas uhradit vypočtenou daň. A jak je to s termíny podání a kdo naopak nemusí podávat daňová přiznání? Přiznání k dani z nemovitých...

Směrná hodnota v daňovém přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí je ve výši 4 % ze základu daně, kterým je sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota (vždy ta vyšší) snížená o uznatelný výdaj. Srovnávací daňová hodnota je odvozena ze směrné hodnoty nebo ze zjištěné ceny. Zjištěná cena je cena stanovená znalcem v posudku zpracovaném pro účel přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákona...

Záloha na daň z nabytí nemovitých věcí. Proč záloha?

Víte, proč se u směrné hodnoty odvádí záloha na daň z nabytí nemovitých věcí a ne rovnou přesná daňová povinnost? Odpověď na výše uvedenou otázku vyplývá z použití směrné hodnoty jakožto porovnávací. Směrnou hodnotu postupně během pár hodinek vyplníme do jednotlivých formulářů na byt, pozemek, další pozemek, popř. budovu a další stavbu (garáž). Bohužel tyto formuláře nám neřeknou, na jakou hodnotu nám směrná hodnota vyšla,...

Cenová mapa, čísla matrik finančního úřadu, databáze aktuálních daňových tiskopisů, katastr, povodňová mapa

Co je CMSP a kde to najdu? V některých případech pro určení směrné hodnoty pozemku budete potřebovat Cenovou mapu stavebních pozemků obce (dále jen „CMSP“). CMSP je určená obecně závaznou vyhláškou obce podle zákona upravujícího oceňování majetku. CMSP má pouze několik obcí v ČR a zpravidla jsou uveřejněny na oficiálních internetových stránkách příslušné obce. Přehled cenových map najdete na internetových stránkách...

Neplatíte na dani z nabytí nemovitých věcí zbytečně moc?

Koupě jakékoliv nemovitosti v osobním vlastnictví zakládá povinnost kupujícího (nabyvatele) podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a daň zaplatit ve stanovené lhůtě. Jak je to v případech, kdy do hry vstupuje daň z přidané hodnoty? Prodej nemovitých věcí v některých případech podléhá dani z přidané hodnoty. Je-li prodejce nemovitosti plátcem DPH a na konkrétní prodej se vztahuje DPH, pak DPH bude součástí kupní...

Kdy jste osvobození od placení daně z nabytí nemovitých věcí?

Co je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí? Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k jakékoli nemovité věci (tj. pozemku, stavbě, jednotce, právu stavby (jeho zřízení, nabytí, prodloužení), spoluvlastnickému podílu na nemovité věci, stavbě, která je součástí inženýrské sítě, nebo spoluvlastnický podíl na této stavbě). Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat pokud nemovitost nabýváte na základě kupní smlouvy,...

Jaká je lhůta pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Do kdy podat přiznání? Jaká je lhůta? Přiznání je potřeba podat do konce 3. kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad vlastnického práva. Zde je důležité správně vnímat definici provedení vkladu vlastnického práva. Provedení vkladu vlastnického práva: není okamžik, jak si dost často mylně smluvní strany vykládají, den podání návrhu na vklad na příslušný katastr, ale...

Jaké jsou sankce za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Jaké jsou sankce? Za opožděné podání daňového přiznání delší než 5 pracovních dnů musí zaplatit poplatník pokutu podle § 250 daňového řádu, což je 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Za každý den prodlení počínaje 5. pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně nebo zálohy na daň až do dne platby...